Kỷ niệm chương hình tấm bảng

Kỷ niệm chương dạng tấm bảng dẹp có thể khắc nhiều nội dung đề tặng dành cho các dịp kỷ niệm, khen thưởng, vinh danh, hội nghị, hội thảo, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ

  • Giá bán:Liên hệ
Kỷ niệm chương hình tấm bảng

Kỷ niệm chương hình bản vuông dẹp bằng thủy tinh hoặc pha lê, có chân đế, khắc chữ đề tặng

 Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm 

MẪU 1, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

Kỷ niệm chương thủy tinh, pha lê dạng bảng dẹp - Champion for quality - Cleveland Clinic Heath System

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 2, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

Kỷ niệm chương thủy tinh, pha lê dạng bảng dẹp - Blakes Corporation - Awarded to Sue Fisher - Given with sincere appreciation for your outstanding contributions making our company as successful as we are today

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 3, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 4, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 5, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 6, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 7, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 8, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 9, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 10, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 11, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 12, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 13, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 14, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 15, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 16, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 17, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 18, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 19, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 20, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 21, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 22, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 23, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 24, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 25, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 26, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 27, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 28, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 29, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 30, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 31, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

 

 

 

Kỷ niệm chương hình tấm bảng dạng vuông pha lê thủy tinh giá rẻ tphcm

MẪU 32, DẠNG BẢN DẸP PHẲNG

 

Khi cần đặt in khắc kỷ niệm chương để tặng nhân viên, đối tác, khách hàng trong các dịp quan trọng, mời bạn liên hệ:

Hotline: 0938.201.291 (Zalo/Viber)

Tel: 028.37.200.157

Email: lethanh2000@gmail.com

Địa chỉ: 7/16/4 Linhh Đông, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP:HCM

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha