google-site-verification=zkkwyjx69MYIIzh67PxYc9Nz-RlIolMw_3w6vRveaI8

Bìa hồ sơ da folder

Bìa đựng hồ sơ làm bằng chất liệu giả da màu đỏ in logo còn gọi là bìa folder kẹp file

Bìa đựng hồ sơ giả da bìa folder giả da bìa kẹp file